PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont (Esemény Blog)

2010. szeptember 23.

Szoboravató: Seattle – Pécs kapcsolatok

Filed under: Tudásközpont — ambrusa @ 16:342010. szeptember 23-án a Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont földszinti aulájában Kramár Mária, a Seattle-Pécs Testvérvárosi Egyesület nevében két csodálatos ajándékot adott át az épületnek és egyben a város lakóinak. Az ünnepségen elhangzott beszédet az alábbiakban közöljük.

A mai eseményen a Testvérvárosi Egyesület két ajándékát adjuk át Pécs Városának, az Egyetemnek és a város közönségének:

  • Az első, egy, a Csendes-óceáni partvidék jellegzetes fájából készült alkotás, egy szimbolikus totem-oszlop, amelyen a felfelé úszó lazacok jelképezik a messzire szakadt magyarokat, Seattle városában. Ahogy a lazacok visszatérnek szülőhelyükre, úgy térnek vissza a különböző időszakokban idegenbe került magyarok is hazájukba. Alkotója Józsa László, a soproni egyetemről 1956 őszén elmenekült egyetemi oktató, fafaragó művész, aki számtalan amerikai és kanadai otthont, középületet díszített fel jellegzetes faragásaival az elmúlt évtizedekben, bemutatva a magyar népművészeti motívumokat, s emlékeztetve az idegenben élő magyarokat szülőhazájuk kultúrájára.
  • Második ajándékunk egy helybéli, neves indián művész alkotása. A lazacokra vadászó „Szürkegémet”, Seattle címerállatát ábrázoló, nemes fából készült faragás alkotója Andy Peterson, a kép története egy indián népmesén alapul.

A Seattle-Pécs Testvérvárosi Egyesület e két ajándékkal kíván kedveskedni az Európa Kulturális Fővárosa büszke címet viselő, az európai kulturális hagyományokat méltón ápoló Pécs lakosainak. Az alkotásokat az új Tudásközpontban helyezi el a város, hogy az a sok pécsi polgár, fiatalok és idősebbek, akik itt megfordulnak, gondoljanak néha azokra a sorstársakra, akik a glóbus másik oldalán magyarul beszélnek, énekelnek és imádkoznak.

Az ajándékokkal érkezik Michael McGinn polgármester köszöntő levele Pécs Város Polgármesteréhez. Az Egyesületet Kramár Mária elnök, Prof. Kramár Zoltán, a PTE vendégtanára és Les Jozsa művész képviselik az átadáson.

A Seattle Testvérvárosi Egyesület jövőre ünnepli fennállásának 20 éves évfordulóját. Az elmúlt időszakban sokoldalú kapcsolatot épített ki egyesületünk Pécs városával.

Az amerikai fel, azaz Seattle, főleg kulturális es tanulmányi csereprogramokkal foglalkozott:

  1. 2000-ben itt járt a Seattle-i Filharmonikusok Ifjúsági Zenekarának 60 tagja,
  2. 2002-ben meghívásunkra eljött Seattle-be a Pécsi Ifjúsági Zenekar 30 tagja,
  3. 2004-ben felvettük a kapcsolatot a pécsi Testvérvárosi Ált. Iskolával és annál 15 számítógépet küldtünk, majd dokumentációkat küldtünk Seattle városának megismerésére, és azóta is közös programokat szervezünk velük,
  4. Évente 2-3 fiatalt hívunk meg pályázat alapján Seattle-be, megismerkedni az ottani gazdasági élettel, a világhírű nagyvállalatokkal (Microsoft, Boeing), és a magyar közösséggel. Egyetemi oktatók és diákok utaztak rendszeresen Amerikába, vendégtanárok járnak a PTE-n, az Orvoskaron, a Közgazdasági Karon, a FEEFI-ben, s így ezáltal is családok, ismerősök kerülnek közelebb egymáshoz.
  5. 2009-ben Seattle érseke és nemzetközileg ismert orgonistája jött el Pécsre Mayer püspök úr meghívására, hogy részt vegyenek a pécsi püspökség, a Dóm alapításának millenáris ünnepségén.
  6. A SPTE – bár csökkenő létszámmal, de ugyanazon lelkesedéssel készült az ide év megünneplésére, amikoris Pécs Európa Kultúrafővárosi címét nyerte el. Ezen ünneplésre terveztük meg az év elején, hogy valami maradandó ajándékot küldünk – hozunk Pécs városának és polgárainak – hogy látva a két faragást, tudatosodjék bennük, hogy a messzi Amerikában, annak távoli, északnyugati sarkában is élnek magyarok, kik lélekben ide tartoznak.

Ahogy Józsa László faragó művészünk alapgondolata olyan szépen kifejezésre jut ajándékunkban: a lazacok a természet ősi törvényeit követve, édesvizű patakokban születnek, majd kiúsznak a nagy óceánba, de életük végén visszatérnek születésük helyére, hogy utódaik új életet kezdjenek ott. S így mi magyarok is, bár születésünk után messzire kerültünk szülőhazánktól, lélekben mégis időnként visszatérünk szülőhazánkba…

Reméljük, a SPTE egyre szélesebb területeken is együtt tud majd működni testvérvárosával, Péccsel, s a gazdasági lehetőségek, a kultúra, vagy akár a könyvtárak lehetőségeinek kihasználásán túl minél egyszerűbben, az egyének, a családok szintjén is fejlődni fog ez a kapcsolat – ébren tartva azok magyarságát, akik ily távolság ellenére is gyakran gondolnak hazájukra.

Kramár Mária,
Seattle-Pécs Sister City Association,
Seattle, WA, USA

Andrew Peterson 1955-ben Shelton-ban, WA államban született, a Skokomish Partmenti Indián Törzs tagjaként. Faragó tehetsége korán jelentkezett, pályáján az inspirálta őt, hogy egy neves múzeum „Az észak-nyugati partvidék (Pacific Northwest) művészete” címmel kiállítást rendezett a környékükön. 18 évesen autodidakta módon tanulta ki a festészetet és faragást. Első műveinek tárgya a helyi természet, halak, madarak voltak, majd a későbbi években a Washington State University-n és a British Columbia Egyetemen folytatott tanulmányai alatt megismerkedett a „Salish” indián stílussal is. 1987-ben egy 12 láb magas faragáson dolgozott, melyet az Evergreen College-ben állítottak ki. Később Steve Braun művész alatt dolgozott, akitől megtanulta a faragó műszerek készítésének technikáját is. Ekkor már az ezüstöt és használta nyersanyagként. Jelenleg több indián művésszel együtt Tacoma közelében tart fenn egy galériát, ahol az északnyugati indián művészet tárgyai vannak kiállítva.

A képen Seattle hivatalos szimbóluma, egy szürkegém látható, a kép témája egy régi indián legenda a halászó gémről.

Józsa László 1956 őszén hagyta el Magyarországot, mint a soproni erdészeti főiskola hallgatója. Tanulmányait Vancouverben (BC, Canada) folytatta, ahol végülis erdőmérnöki diplomát szerzett. Utána mint kutató tudós dolgozott a szakmájában, számos cikke és könyve jelent meg az évek során. Nyugdíjazása után visszatért kedvenc időtöltéséhez: a faragáshoz. Kimagasló művei közé tartozik a Vancouveri University of British Columbia területén felállított Székely kapu (56-os emlékmű), majd Ottawában felavatott ’56-os Emlékmű.

Szamunkra nevezetes volt a Seattle-i Magyar Egyesület felkérésére faragott Kopjafa, amit az ’56-os Forradalom 50-ik évfordulójára a Seattle City Hallban avattak fel. Így ezúttal is őrá esett a választás, amikor 2010 januárjában a SPTE által Pécsnek tervezett ajándék megalkotására kértük fel.

(Forrás: Tudásközpont)

Reklámok

Működteti a WordPress.com.

%d blogger ezt kedveli: